Välkommen till Cherolock

Här hittar du som medlem info

Vårt avdelningsrop

Vandra genom skog och mark
Alltid redo, alltid stark
Låset som en sölja bära
Nyckeln till den alltid nära
Cherolock!
V i   h ä n g e r ,   v i   s v ä n g e r
Hänglåsen!

Dokument för Cherolock

Ledare på avdelningen Cherolock