Våra avdelningar

St:a Maria scoutkår har avdelningar för alla åldersgrupper från tre år och uppåt. De flesta avdelningar har möten en gång i veckan i Scouthuset i Bergsgruvan på Södermalm eller på annan plats i närområdet. Några gånger per termin, under helger, åker vi på dagsutfärder, övernattningar och hajker tillsammans. Under sommaren brukar vi åka på läger eller längre äventyr som paddlingsutflykter.

Här hittar du information om alla våra avdelningar och hur verksamheten ser ut i respektive grupp: